Apartamenty Opera
Apartamenty Opera
+48606 340 840

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez spółkę Apartamenty Opera Olsztyn Sp. z o.o. Sp.k.; ul. J.P. Woronicza 15/69; 02-625 Warszawa, NIP 521 372 73 78

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki Cookies na dysku Twojego komputera. W plikach “Cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie ma tu pornografii, materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza Apartamenty Opera Olsztyn Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-625), przy ul. J.P. Woronicza 15/69 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000608308, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer NIP 521 372 73 78 oraz REGON 364010628, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Cookies

1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje następujące plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

2. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Własne w celu:

Konfiguracji serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Świadczenia usług reklamowych

 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Zewnętrzne w celu:

analiz i badań oraz audytu oglądalności oraz zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 • facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików Cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu.

3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

 

III. Informacja o przetwarzanych danych osobowych

Spółka Apartamenty Opera Olsztyn Sp. z o.o. Sp.k. informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Obowiązek informacyjny wynika z realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych będzie spółka Apartamenty Opera Olsztyn Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-625), ul. J.P. Woronicza 15/69.

2. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Państwa podczas:

 • wypełniania formularza kontaktowego na stronie apartamentyopera.olsztyn.pl
 • wypełniania formularzy w formie papierowej
 • rozmów telefonicznych
 • korespondencji e-mail
 • wysyłki przez Państwa do nas dokumentów
 • składania przez Państwa zapytań
 • spotkań

3. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO) w celach marketingowych, w tym:
 • przygotowania oferty handlowej dostosowanej do Państwa potrzeb
 • informowania Państwa o produktach i usługach jakie oferujemy
 • informowaniu Państwa o akcjach promocyjnych, wydarzeniach
 • dostosowaniu reklam
 1. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów, badań marketingowych, planowania rozwoju oferty lub produktów, dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz gdy będzie to niezbędne do realizacji działań marketingowych
 2. w celu realizacji postanowień zawartych z Państwem umów

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Państwa dane są udostępniane

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru)
 2. notariuszom
 3. bankowi prowadzącemu rachunek powierniczy
 4. podwykonawcom w celu składania i rozpatrywania reklamacji
 5. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe (np. agencjom reklamowym, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, agencjom badawczym, itp.)

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, lub do których są przetwarzane. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów archiwizacji.

6. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZECHOWYWANE

Przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych. Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

7. KONTAKT

W sprawie przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z nami pod adresem: biuro@apartamentyopera.olsztyn.pl lub korespondencyjnie na adres Apartamenty Opera Olsztyn Sp. z o.o. Sp.k., ul. J.P. Woronicza 15/69, 02-625 Warszawa.